Рэктар установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны 2 страница

IV. Факультатыўныя дысцыпліны

V. Вучэбныя практыкі

VI. Вытворчыя практыкі

VII. Дыпломнае праектаванне

VIII. Выніковая атэстацыя

Назва дысцыпліны

Семестр

Гадзін

Назва практыкі

Семестр

Тыдзень

Заліковых адзінак

Назва практыкі

Семестр

Тыдзень

Заліковых адзінак

Семестр

Тыдзень

Заліковых адзінак

1. Абарона дыпломнага праекта
ў ДЭК

Заліковых адзінак

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце другой сусветнай вайны)

Тэхналагічная

ПераддыпломнаяЭкзамены

Залікі

Колькасць акадэмічных гадзін

Размеркаванне па курсах і семестрах

Усяго заліковых адзінак

Усяго

Аўдыторных

З іх

I курс

II курс

III курс

IV курс

п/п

Назва цыкла,
інтэграванага модуля,
вучэбнай дысцыпліны, курсавой работы (праекта)

Лекцыі

Лабараторныя заняткі

Практычныя заняткі

Семінары

1 семестр,

17 тыдняў

2 семестр,

17 тыдняў

3 семестр,

17 тыдняў

4 семестр,

17 тыдняў

5 семестр,

16 тыдняў

6 семестр,

16 тыдняў

7 семестр,

16 тыдняў

8 семестр,

7 тыдняў

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

Усяго Рэктар установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны 2 страница гадзін

Аўд. гадзін

Зал. адзінак

2.5

Тэорыя імавернасцяў і матэматычная статыстыка

4,5

4,5

2.6

Адмысловыя матэматычныя метады і функцыі

2.7

Метады і тэхніка навуковага эксперыменту

Тэорыя электрасувязі

3.

Цыкл агульнапрафесій-ных і спецыяльных дысцыплін

12,5

19,5

8,5

122,5

Дзяржаўны кампанент7,5

7,5

16,5

8,5

4,5

73,5

3.1

Замежная мова

3.2

Асновы алгарытмізацыі і праграмавання

1,2

3,5

7,5

3.3

Бяспека жыццядзейнасці

чалавека*

3.4

Асновы бізнесу і права ў радыёэлектроніцы

4,5

4,5

3.5

Асновы абароны інфармацыі**

2,5

2,5

3.6

Тэорыя аўтаматычнага кіравання

4,5

4,5

3.7

Схематэхніка аналагавых прылад

Курсавая работа па вучэбнай дысцыпліне «Схематэхніка аналагавых прылад»

3.8

Схематэхніка лічбавых прылад

4,5

Курсавая работа па вучэбнай дысцыпліне «Схематэхніка лічбавых прылад»

3.9

Мікрапрацэсарная тэхніка

3,5

8,5

Курсавы праект па вучэбнай дысцыпліне «Мікрапрацэсарная тэхніка»

3.10

Пераўтваральная тэхніка

2,5

3,5

Курсавая работа па вучэбнай дысцыпліне «Пераўтваральная тэхніка»

3.11

Мікраэлектроніка
і мікрасхематэхніка

5,5

5,5

3.12

Тэарэтычныя асновы інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі

2,5

2,5

3.13

Электронныя прыборы

Кампанент установы вышэйшай адукацыі

6,5

6,5

3,5

8,5

3.14

Уводзіны ў спецыяльнасць

3.15

Начартальная геаметрыя
і інжынерная графіка

5,5

5,5

3.16

Тэхнічная механіка

3.17

Метралогія, стандартызацыя і сертыфікацыя Рэктар установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны 2 страница ў электроніцы

3.18

Тэорыя электрычных ланцугоў

3.19

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

1,5

1,5

3.20

Метады аналізу і разліку электронных схем

3.21

Тэхнічная электрадынаміка

3,5

3,5

3.22

Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам

3.23

Сістэмы аўтаматызаванага праектавання прылад прамысловай электронікі

4,5

4,5

3.24

Канструяванне радыёэлектронных сродкаў

4,5

4,5

3.25

Электрамагнітная сумяшчальнасць радыёэлектронных сродкаў

3.26

Кіраванне прамысловымі аб’ектамі

4,5

4,5

Лакальныя інфармацыйныя сістэмы

3.27

Электрамеханіка і элементы сілавой электронікі

Лічбавая апрацоўка сігналаў


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaglrqpl.html
documentaglrxzt.html
documentaglsfkb.html
documentaglsmuj.html
documentaglsuer.html
Документ Рэктар установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны 2 страница